Om oss

AB QVINTUS erbjuder ett djupt och brett sortiment av mätinstrument för temperatur, tryck och ventiler för den svenska och europeiska marknaden. Vi har över 65 års erfarenhet av branschen. På senare år fokuserar QVINTUS också på försäljning av digitala mätare, såsom sensorer och transmittar.

QVINTUS ambition är att erbjuda våra kunder ett personligt bemötande med specialanpassade lösningar och produkter med anpassad rätt kvalitet.

Aktuellt

QVINTUS Miljöpolicy:

AB QVINTUS miljöarbete utgår från insikten att jordens resurser är begränsade, och att människan har en unik möjlighet att påverka i vilken grad de belastas. Vi vill att en medvetenhet om detta förhållande ska prägla varje del av företagets arbete och strävar efter ständig förbättring i vårt arbete.

QVINTUS arbetar med försäljning av maskintermometrar, manometrar och ventiler för industri och byggnation, med egen tillverkning av delar av sortimentet. Vi vill arbeta för att förbättra vår miljö genom att aktivt se över såväl produktionen av, som innehållet i våra produkter. Det innebär bland annat att vi arbetar för att följa EU-direktiven REACH och RoHS samt att vi eftersträvar att få våra produkter granskade och godkända av externa miljöbedömare. Vi ska vara lyhörda mot vad våra kunder, vår bransch och gällande miljölagstiftning kräver för att kunna motsvara de krav som ställs gällande miljö och hållbarhet.

QVINTUS vill att en helhetssyn och genomtänkta arbetsrutiner ska prägla företagets miljöarbete. Därför arbetar vi för att kontinuerligt se över företagets energiförbrukning, transporter, kontorsrutiner och resealternativ. Vi vill väga in och försöka påverka våra leverantörers miljöarbete i valet av vilka vi samarbetar med. Vi ser till att avfall och kemikalier hanteras rätt för att förebygga föroreningar. Vi arbetar för att samtliga medarbetare ska involveras i miljöarbetet och kontinuerligt ta del av information och utbildning i miljöfrågor samt uppmuntras till deltagande.

Kontakta oss gärna för mer information om hur vår miljöpolicy präglar det dagliga arbetet.

Ulf Tardelius
VD

Miljö och kvalitet

AB QVINTUS har under flera år drivit en process i verksamheten för att förbättra vår miljöpåverkan. Vi har ett miljöledningssystem genom Svensk Miljöbas (baserat på ISO 14001) och en certifiering på plats som utgör en tydlig riktlinje för företagets framtida miljöarbete. För oss är det viktigt att arbetet präglas av en medvetenhet kring företagets miljöpåverkan och resulterar i konkreta förbättringar, gällande till exempel materialval i produkter och utvecklandet av rutiner i verksamheten.

QVINTUS är anslutet till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar.

För oss handlar kvalitet handlar om att leverera vad vi lovar och vad våra kunder förväntar sig av oss. Det vill säga: Göra rätt från början. QVINTUS har byggt ett effektivt och hållbart kvalitetskontrollsystem tillsammans med våra leverantörer. Våra ansträngningar ökar våra kunders tillit till QVINTUS-produkter. I november 2020 tillkännagav QVINTUS 25 års garantipolicy på våra industriella termometrar i Q 606-serien.

Historik

AB QVINTUS startades år 1953 av Claes Liljeberg, Rune Lövenberg och Torsten Tardelius. De tre herrarna hade mötts på glasblåsningsfirman Freiberger & André, som startade strax efter andra världskriget. När Freiberger & André flyttade verksamheten från Gröndal i södra Stockholm till Karlskrona, bestämde sig de tre vännerna för att starta eget. Då ytterligare två anställda anslöt bildade de en kvintett och företaget döptes därför till AB QVINTUS.

Från starten och under hela 60-talet levererade QVINTUS maskintermometrar till den svenska sjöfarten. Nordstjernan och Johnsonrederiet tillsammans med Kockums, Götaverken, Öresunds- och Uddevallavarvet var regelbundna kunder. Även samarbete med andra nordiska varv såsom Kvaerner, Wärtsilä och Moss Rosenbergs Verft förekom. Under denna period tillverkade företaget stora mängder kvicksilverströmbrytare, för bland annat trappuppgångar, kylskåp och olika sorters pumpar.  

I samband med 1970-talets varvskris övergick QVINTUS till att arbeta mot VVS-grossister och värmeverk runt om i landet. Under 80-talet skapades en avdelning med instrument för ventilation och under 90-talet tillkom instrument för fjärrvärme. QVINTUS sökte sig nu alltmer mot industrin och OEM-marknaden (Original Equipment Manufacturer). Under 00-talet utökades utbudet med manometrar och ventiler. Idag är sensorer som mätinstrument på väg att lanseras i sortimentet och företaget genomför en kraftig satsning på export.

AB QVINTUS är idag ett familjeföretag i andra och tredje generationen som drivs av Torsten Tardelius son, Ulf Tardelius. Verksamheten är sedan hösten 2006 belägen i Bandhagen i Stockholms södra förorter.