Om oss

AB QVINTUS erbjuder ett djupt och brett sortiment av mätinstrument för temperatur, tryck och ventiler för den svenska och europeiska marknaden. Vi har över 65 års erfarenhet av branschen. På senare år fokuserar QVINTUS också på försäljning av digitala mätare, såsom sensorer och transmittar.

QVINTUS ambition är att erbjuda våra kunder ett personligt bemötande med specialanpassade lösningar och produkter med anpassad rätt kvalitet.

Aktuellt

04/01/2023
Ett Brev från QVINTUS VD
Vill tacka alla leverantörer och kunder för 2022 och hälsa er välkomna tillbaka för 2023.

Det har speciellt varit roligt att se hur våra kunder i år verkligen var med oss fullt ut i vår långsiktiga satsning av blyfri mässing. Vi startade redan 2016 med denna förändring men det var först förra året som vi började se framstegen då flertalet av våra kunder själva började efterfråga detta material istället för vanlig mässing. 2022 blev året då vi tog det slutgiltiga steget till att enbart saluföra det blyfria materialet på våra Q 606-termometrars mest frekventa modeller. Vårt arbete kommer oavbrutet att fortsätta under de kommande åren, inte bara med att övergå till blyfri mässing utan även vårt totala miljöarbete.

Vi går nu in mot 2023 med många negativa tankar och rapporter från vår omgivning, det kan se ut som att medierna tävlar i att ha de mest skräckfyllda scenarierna. Men vi tror att det är viktigt att vi inser att det dock finns mycket positivt vi kan och ska fokusera på. Även om det går långsamt så går miljöarbetet sakta men säkert allt bättre globalt och med en god kvalitet, en stark kvalitetskontroll och att vara positiva mot varandra, så är vi säkra på att vi kan göra saker lättare och bättre för vår omgivning.

Vi ska inte blunda för problemen som finns men vi tror ändå att vår fokus ska ligga mot det positiva och de ljuspunkter som finns runt omkring oss.

Lycka till och ha ett riktigt bra 2023!

Ulf Tardelius
VD

Miljö och kvalitet

AB QVINTUS har under flera år drivit en process i verksamheten för att förbättra vår miljöpåverkan. Vi har ett miljöledningssystem genom Svensk Miljöbas (baserat på ISO 14001) och en certifiering på plats som utgör en tydlig riktlinje för företagets framtida miljöarbete. För oss är det viktigt att arbetet präglas av en medvetenhet kring företagets miljöpåverkan och resulterar i konkreta förbättringar, gällande till exempel materialval i produkter och utvecklandet av rutiner i verksamheten.

QVINTUS är anslutet till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar.

För oss handlar kvalitet handlar om att leverera vad vi lovar och vad våra kunder förväntar sig av oss. Det vill säga: Göra rätt från början. QVINTUS har byggt ett effektivt och hållbart kvalitetskontrollsystem tillsammans med våra leverantörer. Våra ansträngningar ökar våra kunders tillit till QVINTUS-produkter. I november 2020 tillkännagav QVINTUS 25 års garantipolicy på våra industriella termometrar i Q 606-serien.

Historik

AB QVINTUS startades år 1953 av Claes Liljeberg, Rune Lövenberg och Torsten Tardelius. De tre herrarna hade mötts på glasblåsningsfirman Freiberger & André, som startade strax efter andra världskriget. När Freiberger & André flyttade verksamheten från Gröndal i södra Stockholm till Karlskrona, bestämde sig de tre vännerna för att starta eget. Då ytterligare två anställda anslöt bildade de en kvintett och företaget döptes därför till AB QVINTUS.

Från starten och under hela 60-talet levererade QVINTUS maskintermometrar till den svenska sjöfarten. Nordstjernan och Johnsonrederiet tillsammans med Kockums, Götaverken, Öresunds- och Uddevallavarvet var regelbundna kunder. Även samarbete med andra nordiska varv såsom Kvaerner, Wärtsilä och Moss Rosenbergs Verft förekom. Under denna period tillverkade företaget stora mängder kvicksilverströmbrytare, för bland annat trappuppgångar, kylskåp och olika sorters pumpar.  

I samband med 1970-talets varvskris övergick QVINTUS till att arbeta mot VVS-grossister och värmeverk runt om i landet. Under 80-talet skapades en avdelning med instrument för ventilation och under 90-talet tillkom instrument för fjärrvärme. QVINTUS sökte sig nu alltmer mot industrin och OEM-marknaden (Original Equipment Manufacturer). Under 00-talet utökades utbudet med manometrar och ventiler. Idag är sensorer som mätinstrument på väg att lanseras i sortimentet och företaget genomför en kraftig satsning på export.

AB QVINTUS är idag ett familjeföretag i andra och tredje generationen som drivs av Torsten Tardelius son, Ulf Tardelius. Verksamheten är sedan hösten 2006 belägen i Bandhagen i Stockholms södra förorter.