QVINTUS Q 120 är implementerad med SMART mätinsatsdesign som förbättrar värmeöverföringen mellan svetsficka till sensor och ökar sensorns temperaturkänslighet. Den CE-certifierade sändarmodulen med 4-20 mA/HART kan läggas till om kunden så önskar.

RTD (Pt100/Pt1000) och Termoelement
Skyddsgrad: IP65 (IP67 är valfritt)
Installation i svetsficka enl. DIN 43772
Signalanslutning (RTD-sensor): 3 eller 4 ledare

Ladda ned produktblad