Industritermometer Q 606 för fjärrkyleinstallationer. Lång, mellanlång eller kort modell i rakt eller vinklat utförande. Hus i pressgjutet aluminium. Lättavläst optima vätskepelare, gradering 0+30°C i 1/2°C. Material och längd på dykrör erbjuds i olika kombinationer. Se produktblad för mer information om olika modeller.

Ladda ned produktblad