Q 265
U-rörsmanometer för kontroll av luftfilter.

Q 266
Differenstryckmätare för ventilation.

Q 465/FL
Bimetalltermometer för ventilation.

Q 606CFL & Q 606DFL
Industritermometrar för ventilation.

Q 6221
Fjärrtermometer för ventilation.