Q 3305
Digital tryckmätare med isolering struktur

Q 3332
Digitala tryckmätare med flera funktioner

Q 200B
Manometer med anslutning rakt nedåt 1/4.

Q 200D
Manometer med anslutning rakt bakåt 1/4.

Q 200A-EK
Manometer med elkontakt.

Q 200A, Q 200C, Q 200E
Manometer med anslutning rakt nedåt 3/8

Q 200A1-15
Manometer för fjärrvärme och fjärrkyla.

Q 210BG, Q 210DG, Q 218BG & Q 218DG
Glycerinfyllda manometrar, diam 63 mm

Q 210AG, Q 218AG, Q 218EG
Glycerinfyllda manometrar, diam. 100

Q 290 & Q 291
Glycerinfyllda manometrar med tryckförmedlare.

Q 250A
Differenstryckmätarsats för 2-, 3- och 4-punktsmätning.

Q 270A
Tryckmätarsats för höga temperaturer och högt tryck.

Q 207
Differensmanometer för filteranläggningar.

Q 218A, Q 218C, Q 218E
Manometer med anslutning i rostfritt syrafast stål.

Q 219
Lågtrycksmanometer i mbar för bl.a. gasinstallationer.