Bimetalltermometer med anslutning rakt bakåt. Elkontakt för kontroll av angivna gränsvärden. Hus i svartlackerad stålplåt diameter 100 mm. Gradering 0+120°C som standard. Monterad anslutningskabel i önskad längd kan inkluderas. Se produktblad för mer information.

Ladda ned produktblad